Menu Content

Konserter 2013

Lørdag 5. oktober 2013 kl 15.00:
Minikonsert Vår Frue Kirke

Søndag 6. oktober 2013 kl 11.00:
Smyr synger på gudstjeneste i Malvik Kirke

Torsdag 7. mars 2013:
Smyr synger på arrangement i anledning kvinnefestivalen i Trondheim
Vår Frue Kirke

Tilbake